Derde Louis Grijp lezing door Frank Willaert

Op 9 mei 2018 vindt weer de jaarlijkse Louis Grijp-lezing plaats. Deze lezing is een evenement ter nagedachtenis van de in 2016 overleden onderzoeker en luitist Louis Grijp die internationale bekendheid verwierf als onderzoeker naar de Nederlandse lied- en muziekcultuur. De lezing wordt georganiseerd door het Meertens Instituut en de Universiteit Utrecht waar Louis werkzaam was.

De derde Louis Peter Grijp-lezing wordt onder de titel Liederen in Lotharingen. Een nog niet geschreven hoofdstuk in de geschiedenis van het middeleeuwse minnelied uitgesproken door mediëvist Frank Willaert.

Hoewel de minnezang gewoonlijk in het kader van nationaal opgezette filologieën behandeld wordt, heeft de literatuurgeschiedenis, maar ook de muziekgeschiedenis, er veel bij te winnen om de hoofse minnelyriek in het oude Lotharingen, dat is in het gebied tussen de Noordzee en de Vogezen en tussen de Schelde en de Rijn, als één samenhangend geheel te bestuderen. Het minnelied vertoonde er specifieke kenmerken, absorbeerde liedmodes van elders op een heel eigen wijze, en had zelf een ingrijpende invloed op de Franse en Duitse lyriek van de late middeleeuwen. Ook thema’s als oraliteit en schriftelijkheid, dans- en blaasmuziek, en “de vrouwelijke stem” zullen in het betoog worden betrokken.

Meer informatie