Webshop

Treur Nederland!

Rampliederen door de eeuwen heen

Vive le Geus!

Win de oorlog, zing een lied

Een nieuwe Liedt wy heven aen

Luther en de Nederlanden van de 16e eeuw

Dowland in Holland

Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw

Het Maassluise Hoekertje

Liederen uit de Gouden Eeuw van Maassluis

De Vrede van Utrecht

Muziek rond de Spaanse Successieoorlog en vredesonderhandeling in Utrecht (1713)

Sweelinck and the Art of Variation

De variërende Sweelinck door Brisk & Camerata Trajectina

De Triomfeerende Min

Vredesspel van Carolus Hacquart op tekst van Buysero (1678) aangevuld met De Vryadje (1686) en De Bruiloft van Kloris en Roosje (1706) op tekst van Buysero e.a.

De Zeven Zonden van Jeroen Bosch

Cd bij de muziektheatervoorstelling op teksten van Gerrit Komrij

Cornelis Schuyt

Madrigali, Padovane & Gagliarde van de Leidse componist Cornelis Schuyt (1557-1616)

Calvijn in de Gouden Eeuw

Psalmzettingen van o.a. Sweelinck, Le Jeune en Goudimel, instrumentale variaties op de melodieën van het Geneefse psalter en liedjes van calvinistische dominees als Camphuysen en Lodenstein.

Jacob Cats

Klagende Maeghden en andere liederen op teksten van Jacob Cats (1577-1660)

Theatermuziek uit de Gouden Eeuw

Dutch Theater Music 1600-1650

Johan Schenck Bacchus, Ceres en Venus

Opera 'Bacchus, Ceres en Venus' van Johan Schenck op een libretto van Govert Bidloo (1686)

Jacob Obrecht

De wereldlijke werken van Jacob Obrecht op teksten van Gerrit Komrij

Antwerps Liedboek

Het Antwerps Liedboek 1544 * Edison Award 2006

De Kist van Pierlala

Straatliederen uit het geheugen van Nederland

Peeckelharing

Muziek rondom Frans Hals

Gysbert Japix

Lieten/ Liederen op teksten van de Friese schrijver Gysbert Japix (1603-1666)

Van Varen en Vechten

Liederen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795)

Zingende Zwanen

Heiligen liederen uit de Gouden Eeuw van Jan Baptist Stalpart van der Wiele en Guillelmus Swaen

Maastrichts Liedboek

Maastrichts Liedboek 1554

De Vrede van Münster

Politieke muziek uit de Tachtigjarige oorlog (1568-1648)

Dutch Madrigals

Hollandse Madrigalen van Cornelis Schuyt, Cornelis Tymanszoon Padbrué en Joan Albert Ban

Cantiones Natalitiae

Kerstliederen uit de tijd van Rubens

De muzikale wereld van Jan Steen

Jan Steen, schilder en verteller; muziek bij de tentoonstelling in het Rijksmuseum

Genade ende Vrede

Doopsgezinde muziek uit de 16e en 17e eeuw

Bavianen en Slijkgeuzen

Liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten

Muziek uit de Muiderkring

Liederen van en voor Maria Tesselschade

Jacob van Eyck

Nederlandse liederen uit de Gouden Eeuw en hun blokfluitvariaties van Jacob van Eyck (1590?-1657)

Souterliedekens

Wereldlijke liederen en Nederlandstalige psalmzettingen uit de 16e eeuw

Pacxken van Minnen

Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden

Muziek uit de Gouden Eeuw

Constantijn Huygens en Gerbrand Adriaenz. Bredero

Rethorijckers en musyckers

Muziek uit de rederijkerskamers van Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland (16de en 17de eeuw).