Zingende Zwanen

Opname 2001, © 2001, Globe 6053

€ 16,00 incl btw

Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog zongen protestanten en katholieken hun liederen, en hun geestelijke leiders gebruikten deze om hun schaapjes te doordringen van het ware geloof. Aan de ene zijde van het religieuze spectrum dichtten dominees hun stichtelijke liederen op psalmen en andere melodieën en aan de andere zijde pastoors devote zangen op meestal wereldlijke liedwijzen. De katholieke Contrareformatie legde de nadruk op heiligen, die juist het mikpunt van protestantse spot waren geworden. Talrijke liederen werden gedicht waarin het leven van een heilige werd bezongen, waarin ze werden geprezen of gesmeekt om voorspraak bij God. De meest productieve dichter, en de beste, was de Delftse pastoor Johannes Stalpart van der Wiele, auteur van de Gulde Jaers Feestdaghen (1634). Hij dichtte deze en andere liederen voor de klopjes van het begijnhof in Delft, voor wie hij de geestelijke zorg had en met wie hij meerstemmige geestelijke muziek zong. Zijn heiligenliederen zijn voor een deel op De Gulde Jaers Feestdaghen vormt met zijn meer dan 500 heiligenliederen de dikste liedbundel uit de hele Gouden Eeuw.

Camerata Trajectina gaat met deze bundel in de hand het jaar rond, van Jezus’ besnijdenis op 1 januari tot en met het feest van de heilige Columba op 31 december. Daartussen passeren enkele tientallen heiligen de revue, waaronder een aantal lokale heiligen uit de Nederlanden, zoals Willibrord, Adelbertus en Bonifatius, Bavo en Gertrudis van Nijvel.

Stalparts zangen worden aangevuld met enkele uit De Singende Swaen (1664) van de Goudse pastoor Guillelmus de Swaen. Ze worden gezongen door solisten en een vocaal kwartet, vaak in beurtzang, en begeleid op instrumenten uit de Gouden Eeuw als luit, cither, blokfluit en viola da gamba.