Zingende Zwanen

Opname 2001, © 2001, Globe 6053

€ 16,00 incl btw

Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog zongen protestanten en katholieken hun liederen, en hun geestelijke leiders gebruikten deze om hun schaapjes te doordringen van het ware geloof.

Camerata Trajectina gaat met deze bundel in de hand het jaar rond, van Jezus’ besnijdenis op 1 januari tot en met het feest van de heilige Columba op 31 december. Daartussen passeren enkele tientallen heiligen de revue, waaronder een aantal lokale heiligen uit de Nederlanden, zoals Willibrord, Adelbertus en Bonifatius, Bavo en Gertrudis van Nijvel.

Stalparts zangen worden aangevuld met enkele uit De Singende Swaen (1664) van de Goudse pastoor Guillelmus de Swaen. Ze worden gezongen door solisten en een vocaal kwartet, vaak in beurtzang, en begeleid op instrumenten uit de Gouden Eeuw als luit, cither, blokfluit en viola da gamba.

De vaak smeuïge teksten worden door de zangers vol overtuiging ten beste gegeven. Saskia Coolen versiert de meerstemmige liederen soms met kunstige improvisaties en speelt een aantal mooie soli. Niet te versmaden muziek, die door Camerata Trajectina als vanouds met on-Hollandse schwung wordt uitgevoerd.

— Klassieke Zaken, september 2001

Bekijk het cd-boekje