Rethorijckers en musyckers

Muziek uit de rederijckerskamers van Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland (16e en 17e eeuw).

De rederijkerij vormt de grootste literaire beweging van de Lage Landen. Het letterkundig leven in de vijftiende, zestiende en het begin van de zeventiende eeuw werd door de rederijkers gedomineerd. Uit hun kring bleef een omvangrijke literatuur bewaard waarin op uiteenlopende wijze wordt verwezen naar het persoonlijke, literaire, religieuze, sociale en politieke leven tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd.

De rederijkers kenden hun eigen organisaties, de rederijkerskamers. Vrijwel iedere stad in Brabant, Vlaanderen, Zeeland en Holland telde er een. Ze hadden een centrale plaats in het web van stedelijke culturele instellingen, gaven vorm en inhoud aan de feestcultuur en droegen bij aan de gedachtewisseling en de meningsvorming op velerlei gebied. Vanuit verschillende invalshoeken is naar de rederijkers gekeken: sociale en religieuze geschiedenis, literatuur-, kunst- en muziekgeschiedenis.

Deze cd is verschenen als bijlage bij het boek ‘Conformisten en Rebellen’ en is alleen als zodanig te bestellen. Redactie Bart Ramakers, uitgegeven bij Amsterdam University Press.

Suze van Grootel, sopraan; Sytse Buwalda, counter-tenor; Nico van der Meel, tenor; Marcel Moester, bas; Saskia Coolen, blokfluit en viola da gamba; Erik Beijer, viola da gamba en slagwerk; Louis Peter Grijp, cither; David van Oyen, luit; Pieter Dirksen, orgel; Ensemble Oltremontano; Leids Rederijkerskamerkoor.