Bavianen en Slijkgeuzen

Bavianen en Slijkgeuzen, zo noemden ze elkaar: de Armonianen en de Gomaristen, ofwel de Remonstranten en de Contra-Remonstranten, ofwel de Rekkelijken en de Preciezen.  Het zijn scheldwoorden, die laten zien hoezeer de kerkelijke twisten het kerkvolk raakten.

De titel Bavianen en Slijkgeuzen is ontleend aan het indrukwekkende boek over deze periode van A. Th. Van Deursen. Deze cd is te beschouwen als een muzikaal vervolg op van Deursens werk. De twisten hebben een stortvloed van pamfletten, spotdichten en liederen veroorzaakt, waarin de belangrijkste gebeurtenissen worden weerspiegeld, zoals  de afschaffing van de waardgelders, de onthoofding van Oldenbarnevelt, de Dortse Synode en de gevangenschap van de remonstrantse predikanten.

Bekijk het cd-boekje.

.