Revolutie

De leden van Camerata Trajectina presenterent zich met dit album opnieuw als ware ontdekkingsreizigers, intens muzikaal, maar ook als het ware 'vrijgevochten' en - evenzo belangrijk! - vanuit een in historisch opzicht volstrekt overtuigend perspectief.

— Opus klassiek

Met een knal en een klap verandert de Franse revolutie het aanzicht van Europa. Weg met de rijke alleenheersers, de burger aan de macht! De jaren rond 1800 zijn ook voor Nederland een tijd vol conflicten, maatschappelijke veranderingen en politieke omwentelingen. De Patriotten leveren strijd tegen de prinsgezinden, en met het binnenvallen van Napoleon komt daar nog een buitenlandse partij bij.

Camerata Trajectina maakt de complexiteit van deze geschiedenis voelbaar. Taal, politiek, cultuur; muziek loopt overal dwars doorheen. Het lied is explosief materiaal: het stookt de menigte op, het zet je tegenstander te kakken, het verkondigt het evangelie van iedere partij. Daar waar muziek en tekst samenkomen gaat het bloed sneller stromen.

We ontwikkelen dit project in samenwerking met wetenschapster Renee Vulto (Nederlandse Letterkunde, Universiteit Gent), binnen het onderzoeksproject ‘Singing Communities’ over de politieke liedcultuur tussen 1780 en 1820.

Bekijk het cd-boekje

....wat opvalt, is de soepelheid van de stemmen. ‘Netjes’ bij serieuze liederen, zoals de klaagzangen. Maar luister ook hoe tenor Nico van der Meel en bariton Berend Eijkhout een ‘boertig’ lied als ‘Een nieuw lied op de Oegstgeestsche Vrolykheid’ vertolken.

— Nederlands Dagblad

.