Maastrichts Liedboek

‘Al hadde we vijfenveertich bedden, wy souden te mey een pluymken niet hebben’, aldus een verliefde zanger uit het Maastrichts Liedboek. In mei bemint hij zijn geliefde buiten, onder de blote hemel, en daarbij hebben ze de pluimpjes of veertjes van hun bedden niet nodig.

Dit is een van de dertig vrolijke, verliefde, droevige en spottende liedjes uit het Maastrichts Liedboek van 1554. Officieel heet het Dat ierste boeck vanden Duytsche Liedekens, waarbij men weten moet dat ‘Duits’ in de zestiende eeuw hetzelfde betekende als nu ‘Nederlands’. Nederlandstalige liederen dus, en wel meerstemmig gezet. De bundel werd gedrukt in Maastricht door Jacob Baeten.

Hoewel de muziek van diverse componisten uit het Nederlands taalgebied afkomstig is, blijkt de Maastrichtse componist Ludovicus Episcopus (ofwel Louis de Bisschop) nadrukkelijk aanwezig. Hij heeft ruim dertig jaar in de stad gewerkt als hoofd van het zangkoor van de St. Servaas. Een lokaal accent is ook een compositie van Franciscus Florii, die in de Maasstad werd geboren en vele muzikale zonen had die over heel Europa uitzwermden. Verder komen composities van beroemde meesters als Clemens non Papa en Jean de Lattre en hun minder bekende collega’s Theo Everts, Joan Zacheus, Joan Wintelroy en Servaes van der Meulen in het liedboek voor.

Het Maastrichts Liedboek werd volgens de gewoonte van de tijd uitgegeven in stemboekjes, dat wil zeggen, in partijen. Helaas is één van de vijf stemboekjes in de loop der eeuwen zoekgeraakt. Uitgerekend de sopraan! Uit het Maastrichts Liedboek wordt dan ook niet meer gemusiceerd. Canerata Trajectina heeft echter alles op alles gezet om de muziek te reconstrueren.

Allereerst is gezocht naar ontbrekende partijen in andere liedboeken. Verder werd een aantal composities gereconstrueerd, dat wil zeggen, de ontbrekende partij werd weer ingevuld volgens de regels van het strenge contrapunt waaraan de componisten zich in de Renaissance sterk hielden. Met vier zangers en drie instrumentalisten (blokfluit, viola da gamba, luit en cither) brengt Canerata Trajectina het Maastrichts Liedboek weer tot leven.

.