Vive le Geus!

Win de oorlog, zing een lied

Muziek was in de Tachtigjarige Oorlog een belangrijk wapen in de strijd. Het politieke lied gold als een indringend medium, als een nuttig instrument bij het beïnvloeden van de publieke mening. Er zijn uiteraard liedjes tegen de Spanjaarden en de katholieken, maar ook tegen de geuzen. En de diverse protestante richtingen mochten elkaar graag door middel van een lied verketteren.

Het meest bekend zijn de geuzenliederen die in eerste instantie op losse vellen werden gedrukt en vervolgens in verschillende bundels tussen 1573 en 1687 zijn uitgegeven. Het beroemdste geuzenlied is het Wilhelmus. Van dit lied werd gezegd dat het meer waard was dan 10.000 soldaten, want als de manschappen het hoorden, werd hun bloed “gaende”. De geuzenliederen wisten een gevoel van nationale eenheid op te roepen en voedden de behoefte aan onafhankelijkheid.

Deze CD is een release van de eerder verschenen CD De Vrede van Münster en is speciaal uitgegeven bij de voorstelling Vive le Geus!

Bekijk het CD-boekje.

.

— Hans Goedkoop

‘Deze muziek mag dan wel geen Mozart zijn, maar kreeg het wel gedaan om een oorlog 80 jaar aan de gang te houden’