De Vrede van Utrecht

Eventjes was Utrecht het politieke middelpunt van de wereld. Een bont gezelschap van diplomaten en hun gevolg was in de wat stijve provinciehoofdstad neergestreken om te onderhandelen over een vredesverdrag dat een einde moest maken aan de Spaanse Successieoorlog.

Bij dit even ingewikkelde als bloedige conflict was heel Europa betrokken, en zelfs delen van koloniaal Amerika. De Vrede van Utrecht (1713) sloot een wereldoorlog af waarin een alliantie van Engeland, Nederland, Pruisen en de Duitse Keizer probeerde te voorkomen dat de Spaanse en de Franse kronen verenigd zouden worden. De expansiedrift van zonnekoning Lodewijk XIV moest koste wat kost worden beteugeld.

Zowel de Spaanse Successieoorlog als de Vrede van Utrecht hebben hun sporen in de Nederlandse muziekcultuur nagelaten.

Bekijk het cd-boekje.

.

‘Alsof men naar een oud-Hollandse musical luistert. De liederen en samenspraken worden op aanstekelijke wijze afgewisseld door martiale marsen en triomfalistische lofzangen. Een geanimeerde les vaderlandse geschiedenis.’

— NRC Handelsblad

‘Louis Grijp en de zijnen hebben in de loop der jaren bergen werk verzet. De vierendertig korte stukken worden door Camerata Trajectina levendig uitgevoerd en het Nederlands is altijd verstaanbaar.’

— Tijdschrift Oude Muziek