De Zeven Zonden van Jeroen Bosch

Den duvelmakere, zo werd Jeroen Bosch (ca.1457-1516) door zijn tijdgenoten genoemd, onovertroffen in het uitbeelden van ‘gespook en gedrochten der hellen’.

Taferelen met duivels, monsters en hun slachtoffers waren Bosch’ handelsmerk. Toch waren ze geen doel op zich. Bosch’ werken zijn doortrokken van een christelijke moraal waarin de mens door zijn eigen wil het goede boven het kwade kan verkiezen en zo de zaligheid verwerven, in plaats van te moeten branden in de hel. Maar dat ging niet vanzelf. Steeds weer moest hij aan de vleselijke lusten die hem naar de zonde trokken weerstand bieden. Dat is ook de gedachte achter het paneel De zeven hoofdzonden en de vier uitersten. Elk van deze zonden kan fataal zijn voor het zielenheil.

Deze cd is de soundtrack van een muziektheatervoorstelling die Camerata Trajectina samen met regisseur Jos Groenier en dansmeester Lieven Baert op de schildering van de Zeven Hoofdzonden heeft gebaseerd.

We hebben Gerrit Komrij gevraagd toepasselijke teksten te schrijven op melodieën die in Bosch’ tijd in de Nederlanden gezongen werden. De meeste melodieën zijn afkomstig uit geestelijke handschriften, waarin wereldlijke wijzen staan genoteerd om de devote teksten op te zingen.

Bekijk het cd-boekje.

.

‘Fraai vormgegeven boekwerk, zodat je met Bosch’ schilderijen op schoot een boeiende reis kunt maken door de late middeleeuwen. Komrij’s teksten voegen zich zo makkelijk, dat je als luisteraar maar nauwelijks opmerkt dat ze niet authentiek anno 1500 zijn.’

— Klassieke Zaken Special