Nieuwe plannen

Inmiddels is het stof neergedaald en beginnen we weer langzaam over de toekomst na te denken. We werken aan nieuwe plannen en lichten graag een tipje van de sluier op:

Liedjes zonder woorden
In oktober nemen wij de allereerste instrumentale cd op in de geschiedenis van Camerata Trajectina. Het kernwoord is recycling en improvisatie: de populairste melodieën uit de Gouden Eeuw worden, net als toen, bewerkt en voorzien van nieuwe, eigen variaties. We laten ons inspireren door de schoonheid van deze tijdloze deunen en de manier waarop componisten als Sweelinck en Van Eyck hiermee omgingen.

Rampliederen
Hoogleraar Lotte Jensen van de Radboud Universiteit Nijmegen doet onderzoek naar liederen die geschreven zijn naar aanleiding van grote rampen, van de Sint Elisabethsvloed tot de watersnoodramp van 1953, van de pest tot de Spaanse griep. Wij zullen deze liederen op het podium tot klinken brengen en ze vastleggen op cd. Het is voor ons heel bijzonder om juist in deze tijd bezig te zijn met de manier waarop men vroeger omging met grote rampen!

Steun ons 
Om al deze mooie plannen te kunnen realiseren in deze onzekere tijden kunnen wij uw hulp meer dan goed gebruiken. Denkt u er eens over om onze Cameraat te worden! Aanmelden kan hier.