Meerjarensubsidie 2021-2024

Het gezelschap bestrijkt met zijn activiteiten een uniek domein en weet dit op een frisse en eigentijdse manier toegankelijk te maken. Het toont daarbij een hoog gehalte aan vakmanschap in uitvoeringskwaliteit.

Onze vakantie kende een geweldig einde. We kregen te horen dat onze aanvraag voor meerjarige subsidie bij het Fonds Podiumkunsten is gehonoreerd. Eerder kwam de uitslag van de stad Utrecht en ook daar zijn we opgenomen in het kunstenplan 2021-2024. De commissies waren buitengewoon positief over onze plannen en onze kwaliteit.

Leest u het zelf maar:

In het feit dat het ensemble zich toelegt op muzikaal erfgoed en hierin ook een wetenschappelijke dimensie aanbrengt, ziet de commissie een basis voor culturele verrijking die verder gaat dan het puur artistieke domein. 

De commissie merkt verder op dat Camerata Trajectina het historisch materiaal met gevoel voor vernieuwing en experiment tegemoet treedt, en dat deze aanpak ook geschikte openingen biedt voor participatieve elementen.

Het inhoudelijk plan is doordacht en grondig uitgewerkt, waarbij het ensemble gestaag voortbouwt op zijn rijke voorgeschiedenis en de nieuwe ontwikkelingen die in de afgelopen jaren zijn ingezet. De commissie is positief over de manier waarop Camerata Trajectina in zijn plan vol energie en inspiratie de komende periode tegemoet treedt, na een periode waarin de twee leidende musici Louis Peter Grijp en Erik Beijer kort na elkaar kwamen te overlijden. De plannen getuigen van een grote mate van zelfreflectie die heeft geleid tot een overtuigende artistieke visie. 

De commissie vindt dat Camerata Trajectina in het plan een interessante visie ontplooit op hoe het vanuit zijn  specifieke achtergrond aansprekende concerten en voorstellingen kan produceren voor een breed publiek. Daarbij worden historische gebeurtenissen en thema’s in een eigentijdse context geplaatst, zoals liederen over politieke strijd en over het gevaar en de gevolgen van overstromingen. Dit maakt de voorstellingen niet alleen historisch interessant, maar geeft deze ook een actuele lading, wat volgens de commissie bijdraagt aan de zeggingskracht van de concerten.

Prachtige woorden waar we ontzettend trots op zijn. Kortom: de komende 4 jaar gaat u nog vaak van ons horen.