Crowdfundingsactie rampliederen

Het water stroomt zeer krachtig,
Vernielt, verbrijzelt in zijn vaart, 
Geen huis of hut blijft nu gespaard. 
Huisboel, voorraad sleept het mee, 
Herschapen is het land in zee.

Als mensen door een ramp worden getroffen, zoeken ze vaak troost. Er is een lange traditie van rampliederen: door samen te zingen zochten mensen steun bij elkaar.  Lotte Jensen (hoogleraar Neerlandistiek aan de Radbouduniversiteit doet onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland  en stuitte hierbij op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. Samen met haar werken wij  nu aan een CD waarin deze traditie van het Nederlandstalige ramplied tot leven wordt gewekt. De Radbouduniversiteit is een crowdfundingscampagne gestart om dit project te bekostigen.

Help mee dit project te realiseren en doneer hier