De Gouden Ganzeveer

Nelleke Noordervliet is alom geprezen als een van de veelzijdigste, stilistisch vaardigste schrijvers in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Hierbij heeft zij een niet aflatende kennis van de Nederlandse Geschiedenis, zoals gebleken in onze recente samenwerking rondom Maria Tesselschade Roemersdr Visscher. Behalve in romans en verhalen uitte Noordervliets belangstelling voor geschiedenis zich ook in boeken als ‘Altijd roomboter’, over haar overgrootmoeder, en in boeken die ze schreef voor het Rijksmuseum en voor de Amstelhof. In 2012 verscheen de roman ‘Vrij man’, de geschiedenis van de 17e eeuwse Menno Molenaar, jurist, arts en dubbelspion. Wij feliciteren Nelleke en zijn vereerd dat wij een bijdrage mogen leveren aan de uitreiking van deze welverdiende prijs.