Oktober: Maand van de Geschiedenis

Ken het verleden, begrijp het heden. 

Na het succes van ‘Vive le Geus’ maakt Camerata Trajectina weer een theatrale voorstelling tijdens de Maand van de Geschiedenis. In ‘Redeloos, Radeloos, Reddeloos’ komt de geschiedenis tot leven en wordt het Rampjaar 1672 indringend en herkenbaar neergezet. Zet je schrap, het wordt huiveringwekkend mooi! 

Het Rampjaar 1672 markeert het einde van de Gouden Eeuw die ons land heeft doorgemaakt. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV wil de republiek Nederland inlijven en het land wordt, ter verdediging, voor een groot deel onder water gezet. De regenten trekken zich terug achter de Waterlinie, de Franse troepen hebben vrij spel in de landelijke gebieden.

Muziek als troost, als nieuwsbron én als propagandamiddel. De emoties lopen hoog op en het land is tot op het bot verdeeld. Frans versus Nederlands, droog versus ondergelopen, Oranje versus De Witt, het volk versus de elite. Via video-projecties vliegen Johan de Witt (Hans Goedkoop) en Willem III (Leendert de  Ridder) elkaar in de haren. 

Camerata Trajectina kruipt, op het podium, in de rol van de klagende, strijdlustige of wanhopige burger met een huiveringwekkend mooi repertoire. De liederen leren de chaos te begrijpen, verwoorden de hoop en angst, en proberen anderen te overtuigen.

‘Het volk redeloos, de regering radeloos en ons land reddeloos!’ Wie heeft de macht en bepaalt de koers van het land? Met het programma Redeloos, radeloos, reddeloos zet Camerata Trajectina een eigentijdse multimedia-voorstelling neer die aanzet tot nadenken. Kunnen er parallellen getrokken worden met het huidige politieke klimaat, waarin de kloof tussen de mondige burger en de politiek alsmaar groter lijkt te worden?

Boek uw tickets!