Treur Nederland!

‘Treur Nederland! Rampliederen door de eeuwen heen is een muzikaal juweeltje geworden.’

— ★★★★★ De Gelderlander

Van de pest tot corona, van de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot de watersnood van 1953: Camerata Trajectina bezingt al deze rampen en geeft een fascinerend overzicht van Nederlandse rampliederen, inclusief een speciaal gecomponeerd coronalied.

Als mensen door een ramp worden getroffen, zoeken ze vaak troost bij elkaar. Minder bekend is dat er een lange traditie van rampliederen bestaat: door samen te zingen zochten mensen steun bij elkaar. In haar onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland stuitte Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. Samen met haar is een selectie van deze liederen op cd gezet. Zo ontstaat een fascinerend beeld van de manieren waarop mensen vroeger rampspoed verwerkten. 

Bekijk het cd-boekje.

.

‘Camerata Trajectina is ijzersterk in programma’s als dit. De cd is uiterst goed gerechercheerd. Bij elk lied wordt de historische context vermeld. De zangers geven de teksten het volle pond. Hun dictie is zo helder dat je er je oren aan zou kunnen snijden. Bravo!’

— ★★★★☆ Place de l’Opéra

‘Wie authentiek Hollandse misère zoekt, vindt vreugde bij Camerata Trajectina.’

— Luister

‘Het album is in deze tijd van vermoeiende corona-ellende zeldzaam actueel, niet in de laatste plaats omdat Camerata bij componist Willem Wander van Nieuwkerk en dichteres Ester Naomi Perquin een nieuw stuk bestelde over de huidige pandemie. Perquins zinnen zijn raak. “Nee, wanneer je erin zit weet je niet waar je bent. Op de bodem, de uitweg, beginpunt, de grens.”’

— Het Parool