Een nieuwe Liedt wy heven aen

Luther en de Nederlanden van de 16de eeuw

De titel van deze cd is ontleend aan het eerste lied dat Luther schreef. Camerata Trajectina besteedt op deze cd aandacht aan de lutherse melodieën in de Nederlanden van de 16de eeuw.

Daarmee herdenkt het ensemble dat het in 2017 (op 31 oktober) 500 jaar geleden was dat Luther zijn 95 stellingen in Wittenberg publiek maakte en daarmee het begin van de reformatie inluidde.

Daarmee herdenkt het ensemble dat het in 2017 (op 31 oktober) 500 jaar geleden was dat Luther zijn 95 stellingen in Wittenberg publiek maakte en daarmee het begin van de reformatie inluidde.

Martin – of in goed Nederlands: Maarten – Luther hield van muziek, was een vaardige luitist en had een heldere tenorstem. Hij zag in de muziek een uitstekend middel om God te loven en de geloofsbeleving te verdiepen. Anders dan later bij Calvijn, behielden meerstemmige muziek en orgelspel bij hem een plaats in de eredienst. Naast preken en gedrukte pamfletten en boeken bleken zijn liederen een machtig wapen om zijn boodschap te verspreiden. Soms schreef hij liederen op oude volksmelodieën of gregoriaanse hymnen, maar hij maakte in enkele gevallen ook zelf de melodieën, al dan niet in samenwerking met musici uit zijn kring.

‘Het resultaat is grondig onderbouwd en schitterend gezongen en gespeeld’

— Muziekweb

Toen Luthers eerste liederen in 1524 in druk verschenen, werden vrijwel tegelijkertijd ook meerstemmige zettingen van de Wittenbergse hofkapelmeester Johann Walter (1496-1570) gepubliceerd onder de titel Geystliches gesangk buchleyn. Luther schreef het voorwoord bij de uitgave en daarin prees hij meerstemmige muziek met zang en instrumenten nadrukkelijk aan als nuttig middel bij de opvoeding van de jeugd. Walters bundel zou nog vier keer worden herdrukt, waarbij het aantal zettingen groeide.

CD Highlight