Over ons

De persmap vindt u onderaan de pagina, in de footer

Contactgegevens

Email: info@camerata-trajectina.nl

Telefoon: +31 6 45 35 85 56 (Arjen Verhage)

Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0002 6985 01

Stichting Camerata Trajectina
Biltstraat 114
3572 BK Utrecht

Stichting Camerata Trajectina is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41179984. De Stichting is opgericht op 27 augustus 1981.
De statutaire doelstelling luidt: het bevorderen van de beoefening en de verbreiding van muziek uit de middeleeuwen, de renaissance en de vroeg-barok.
De Stichting heeft de Culturele ANBI-status. RSIN: 70.82.794.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Camerata Trajectina bestaat uit:
Bram van der Wees, voorzitter
Martine de Bruin, secretaris
Jos van Raan, penningmeester
Saskia Törnqvist, lid

Samenvatting Beleidsplan 2017–2020

Onze missie
Camerata Trajectina brengt Nederlands muzikaal erfgoed tot leven in zijn culturele context, op speelse wijze gebracht en tegelijkertijd wetenschappelijk onderbouwd.

De doelstelling van Camerata Trajectina is deze muziek weer tot klinken te brengen, zich baserend op eigen onderzoek en ervaring met dit onvolledig overgeleverde repertoire, en om deze muziek in zijn culturele en/of maatschappelijke context te presenteren aan een hedendaags publiek, met een maximum aan speelsheid en spanning, maar wetenschappelijk onderbouwd.

De artistieke visie die ten grondslag ligt aan onze voorgenomen activiteiten is de overtuiging dat muziek onlosmakelijk is verbonden met haar culturele en maatschappelijke context. Nu en vroeger. Wil men die verbindingen zichtbaar en hoorbaar te maken dan kan men zich niet beperken tot de ‘serieuze’ muziek van de elite maar moet men een breder muziekbegrip hanteren, inclusief de orale en semi-orale genres van het lied en de instrumentale muziek. Dit impliceert dat slechts een gedeelte van de noten overgeleverd is; veel moet door de musici geïmproviseerd en gereconstrueerd worden om het geluid en de impact van wat ooit geklonken heeft te benaderen.
Op deze wijze willen wij bijdragen aan de ontsluiting, ontwikkeling en herwaardering van Nederlands immaterieel erfgoed.
Muzikaal erfgoed wordt door ons altijd gebracht in thematische vorm, die idealiter aansluit bij een maatschappelijke reden om een specifiek programma te maken en te spelen. Vanuit de thematische aanpak worden soms ook Nederlandse componisten gevraagd daarbij nieuwe stukken te schrijven.
Bij het maken en spelen van onze programma’s werken wij vaak samen met andere organisaties. Met hen zoeken en vinden wij vaak andere, meer directe wegen om ons publiek te bereiken en spelen wij ook geregeld buiten de reguliere podia.
Aan deze visie ontlenen wij een scherp profiel.

De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Onze programma’s
Programma’s van Camerata Trajectina hebben van oudsher een verbinding gehad met een maatschappelijke gebeurtenis (tentoonstelling; geboorte/overlijden van een schrijver/schilder/staatsman etc.). Dit heeft veel bijzondere producties en opnamen opgeleverd van nieuw gevonden oud repertoire. De laatste tien jaar heeft Camerata Trajectina andere accenten in haar programmering aangebracht en veel tijd, energie en geld gestoken in het, vaak voor het eerst, op de planken brengen van muziektheater gebaseerd op 16e en 17e-eeuwse bronnen.
In Nederland zijn veel ensembles actief met ‘oude muziek’, maar niet één ensemble is zo intensief doende met het ontdekken, arrangeren en opnieuw uitvoeren van het Nederlandse repertoire uit de periode rond de Gouden Eeuw als Camerata Trajectina; er zijn in Nederland eigenlijk geen echte concurrenten. Dit betreft zowel de muziek zelf (die vrijwel nooit zomaar uit de kast is te trekken), als de uitvoering (waarbij de muziek door onszelf gearrangeerd wordt) en soms de locatie (kastelen, buitenplaatsen, kerken, musea e.d.).

Beloningsbeleid

Stichting Camerata Trajectina heeft geen vaste medewerkers in dienst. De werkzaamheden van coördinator en musici gebeuren op projectbasis. Alle musici verrichten hun werkzaamheden als zelfstandige of zzp’er en dienen voor hun vergoeding nota’s (met btw) in. De Stichting is zelf btw-plichtig (nummer 70.82.794). De Stichting heeft hiervoor een inhoudingsplichtenverklaring.
De beloning geschiedt op basis van gangbare tarieven in de sector. De coördinator is tevens musicus en doet de werkzaamheden als coördinator onbezoldigd. De bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

Jaarverslag en balans met V&W

Bekijk onze jaarverslagen in pdf-formaat (opent in nieuw venster).

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020.

Uw persoonsgegevens

Stichting Camerata Trajectina beschikt slechts over naw- en contactgegevens van personen die ooit zelf hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in elektronische nieuwsbrieven over de programma’s. Van een kleine groep personen die hebben aangegeven het gezelschap te willen steunen beschikken wij ook over het bankrekeningnummer. Camerata Trajectina gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrieven en voor het verzenden van een jaarlijks verzoek om donatie.

Camerata Trajectina stelt deze gegevens nooit aan derden ter beschikking voor andere doeleinden.
Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd, kunt u zich wenden tot productie@camerata-trajectina.nl