Over ons

De persmap vindt u onderaan de pagina, in de footer

Contactgegevens

Email: info@camerata-trajectina.nl

Telefoon: +31 6 45 35 85 56 (Arjen Verhage)

Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0002 6985 01

Stichting Camerata Trajectina
Biltstraat 114
3572 BK Utrecht

Stichting Camerata Trajectina is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41179984. De Stichting is opgericht op 27 augustus 1981.
De statutaire doelstelling luidt: het bevorderen van de beoefening en de verbreiding van muziek uit de middeleeuwen, de renaissance en de vroeg-barok.
De Stichting heeft de Culturele ANBI-status. RSIN: 70.82.794.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Camerata Trajectina bestaat uit:
Boudewijn van Velzen, voorzitter
Renée Vulto, secretaris
Arthur Verkerke, penningmeester
Martine de Bruin, lid
Saskia Törnqvist, lid

Nevenfuncties bestuur

Boudenwijn van Velzen
– Mede-eigenaar Coöperatie EduXpress
– Onderwijskundig adviseur Happy Watoto

Renée Vulto
– Universitair Docent Immaterieel Erfgoed
– Raad van Toezicht Stichting Jonge Historci

Arthur Verkerke
– Projectmanager Ministerie van Financiën
– Onbezoldigd: Secretaris Stichting Kamermuziekatelier Nederland
– Eigen bedrijf: vennoot Escape Mystery VOF

Martine de Bruin
– Specialist wetenschappelijke informatie KNAW Meertens Instituut

Saskia Törnqvist
– Docent muziek en cultuurgeschiedenis CvA
– Programmeur Musica Sacra Maastricht
– ZZP culturele sector

Samenvatting Beleidsplan 2021-2024

Sinds de oprichting in 1974 brengt Camerata Trajectina (CT) het Nederlands muzikaal erfgoed tot leven in concerten en voorstellingen. Het ensemble heeft in deze 46 jaar een ongeëvenaarde en unieke expertise ontwikkeld, meer dan zevenhonderd concerten gegeven in binnen- en buitenland, ruim veertig geluidsdragers geproduceerd. Het is uitgegroeid tot een internationale autoriteit in de oude muziek. Door grondig onderzoek en hoogstaande uitvoeringen brengt Camerata Trajectina muziek tot klinken die anders niet te horen zou zijn.

Missie

Camerata Trajectina wil bijdragen aan ontsluiting, ontwikkeling en herwaardering van Nederlands muzikaal immaterieel erfgoed uit de 16e en 17e eeuw. Het gezelschap doet dit door informatieve programmaconcepten, wetenschappelijk onderbouwde cd-opnames en aanstekelijke live uitvoeringen te produceren. CT voert deze uit op lokale, nationale en internationale podia.

Kernwaarden

Het repertoire beslaat een groot deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis en bestaat uit vocale en instrumentale muziek die hier werd gespeeld.

CT plaatst de muziek in zijn historische context en zoekt verbinding met de actualiteit, zoekt samenwerking met o.a. musea, herdenkingscomités, theatermakers en wetenschappelijke instituten.

Bij het ontwikkelen van programma’s baseert CT zich op wetenschappelijk onderzoek. CT beoogt een zo historisch mogelijk beeld te geven van de muziek en zijn context. CT maakt geen onderscheid tussen hoge en lage kunst en wil een breed publiek bereiken.

De programma’s hebben een informatieve dimensie.

Tot slot wil CT een benaderbaar en behulpzaam instituut zijn voor ieder die onze kennis en expertise nodig heeft.

Visie : Veelvormigheid

Wij laten de diversiteit van ons muzikale erfgoed in al zijn veelkleurigheid tot uiting komen. Hierbij zoeken we samenwerking met andere disciplines: wetenschap, poëzie, kunst, geschiedenis, (jeugd)theater en andere muziekgenres, zoals (Nederlandstalige) popmuziek en wereldmuziek. Door deze samenwerking ontstaan er verrassende programma’s die een divers, breed publiek aanspreken en publieksverbreding mogelijk maken.

Voortbouwen

Het ontginnen van nieuwe aspecten van onze muziekgeschiedenis is een van onze kerntaken. De late middeleeuwen en de 18e en 19e eeuw krijgen in de komende jaren meer aandacht van ons dan voorheen.

Toekomstbestendig

De komende jaren zullen wij ons ensemble toekomstbestendig maken, enerzijds door vaardigheden en expertise over te dragen aan een jongere generatie zangers en instrumentalisten, anderzijds door een stabiele en flexibele organisatie met slagkracht op te bouwen.

Zie hier voor het hele Beleidsplan 2021-2024.

Beloningsbeleid

Stichting Camerata Trajectina heeft geen vaste medewerkers in dienst; allen verrichten hun werkzaamheden als zelfstandig ondernemers. De beloning voor alle medewerkers geschiedt op basis van de cao Muziekensembles van het NAPK, inclusief de daarin opgenomen opslag voor zzp-ers
bovenop de tarieven voor medewerkers met een dienstverband. De bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

Jaarverslag en balans met V&W

Bekijk onze jaarverslagen in pdf-formaat (opent in nieuw venster).

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Uw persoonsgegevens

Stichting Camerata Trajectina beschikt slechts over naw- en contactgegevens van personen die ooit zelf hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in elektronische nieuwsbrieven over de programma’s. Van een kleine groep personen die hebben aangegeven het gezelschap te willen steunen beschikken wij ook over het bankrekeningnummer. Camerata Trajectina gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrieven en voor het verzenden van een jaarlijks verzoek om donatie.

Camerata Trajectina stelt deze gegevens nooit aan derden ter beschikking voor andere doeleinden.
Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd, kunt u zich wenden tot productie@camerata-trajectina.nl