Maastrichts Liedboek

Dat ierste boeck vanden Nieuwe Duytsche Liedekens, 1554

Regelmatig maakt Camerata Trajectina programma’s op maat, d.w.z. voor bijzondere herdenkingen of historische gebeurtenissen.

Voor het Festival Stemmig Maastricht in juni 2019 is op verzoek van het festival een programma samengesteld rond het Maastrichts liedboek. Reeds in 1999 nam Camerata het in 1554 verschenen liedboek ‘Dat ierste boeck vanden Nieuwe Duytsche Liedekens’ op, een van de vroegste liedboeken in de ‘Duytsche’ ofte wel Nederlandse taal. Omdat het boek in Maastricht gedrukt is en ook muziek van componisten uit die stad bevat, wordt het ook wel kortweg Maastrichts Liedboek genoemd. Onder de dertig meerstemmige composities is een flink aantal  van de hand van Ludovicus Episcopius en Clemens non Papa. Van de vijf stemboeken was echter de sopraanpartij zoekgeraakt. Jarenlang hebben Nico van der Meel en wijlen Louis Peter Grijp gewerkt aan een reconstructie. In 2016 is dit manuscript uitgegeven, zodat het repertoire nu voor een ieder toegankelijk is geworden. Een heugelijk feit waar Camerata bijzonder trots op is!

Naast de polyfone werken uit het Maastrichts Liedboek heeft Camerata voor het Festival Stemmig Maastricht ook een aantal liederen bewerkt over de geschiedenis van Maastricht.

 

v.l.n.r. Nico van der Meel, Saskia Coolen, Hieke Meppelink, Arjen Verhage en Cassandra Luckhardt
— Nico:

Gaandeweg ben ik mij steeds meer met reconstructiewerk gaan bemoeien, en door het uitwisselen van ideeën met Louis ging me dat steeds beter af.

— Louis:

Nico is harmonisch en contrapuntisch ijzersterk. Onze discussies voerden we altijd via de mail. Op basis van de uitgeschreven drie onderstemmen deden we om en om voorstellen van de onderbrekende sopraanpartij, en gingen daarmee net zolang door tot we allebei tevreden waren. In een enkel geval hebben we weleens een compromis moeten sluiten.

CD Highlight

Past shows

Bekijk alles

15 juni 2019

zaterdag 14.00 uur

Maastricht Lutherse Kerk

Festival Stemmig Maastricht

Maastrichts Liedboek

Dat ierste boeck vanden Nieuwe Duytsche Liedekens, 1554